Što smo radili, što radimo

Hrvatska zajednica za Down sindrom (HZDS) je krovna organizacija udruga za sindrom Down u Republici Hrvatskoj. HZDS je osnovana da potakne, poboljša i aktivno sudjeluje u potrebama (zdravstvene, socijalne, obrazovne) djece i osoba s Down sindromom u RH.

Od svog osnutka HZDS je organizirala niz tečajeva, predavanja i edukacija za roditelje djece s Down sindromom, stručnjake koji rade u lokalnim udrugama i učitelje koji u svojim razredima u redovnoj osnovnoj školi imaju djecu s Down sindromom kao npr:

- edukacija za rad s Boardmakerom, programskim paketom sa simbolima, roditelja i stručnjaka (2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2012),

- edukacija za rad s materijalima za matematiku (predškolsku i školsku, za mlade), posebno s materijalima Numicon i drugim edukativnim materijalima koji su nabavljani preko nekoliko projekata i edukativnim materijalima koje su roditelji na edukacijama radili za svoju djecu i mlade (2009, 2010, 2011,2012)

- organizirala je četiri susreta i radionice za učitelje učenika s Down sindromom koji pohađaju redovnu školu po čl. 4. od prvog do četvrtog razreda, (školska godina 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) u Zagrebu; predavači iz udruge IDEM i HZDS

- organizirala i financirala edukacije (kroz projekte 2011. 2012.) za predmetne učitelje u OŠ Trnjanska (Zagreb), OŠ Monte Zaro (Pula),  OŠ K. Š. Gjalski (Zagreb), OŠ Bedenica, Bedenica jer su u školama učenici kretali u 5. razred

- u suradnji s udrugom IDEM organizirane su dvije edukacije pomoćnika u nastavi za pomoćnike u nastavi učenika s Down sindromom, siječanj 2011. i listopad 2011. te samostalno u listopadu 2012. u Zagrebu.

Na nekoliko natječaja MZOS, MZSS, MOBMS, MSPM i grada Zagreba, HZDS je dobila sredstva za projekte tijekom 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012. godine koji su uspješno provedeni odnosno se provode i u 2013. godini.

Izdavačka djelatnost HZDS obuhvaća trenutno sedam naslova:

- „Down sindrom – vodič za roditelje i stručnjake“,(2008., 2009., 2011.) priručnik kojeg su napisale majke i stručnjaci, priručnik je štampan u tri izdanja i u 10 200 primjeraka uz financiranja MZSS, Grada Zagreba i privatnih kompanija

- prijevod na hrvatski jezik priručnika „Obrazovanje osoba s Down sindromom-Pregled“ (2010) iz edicije Obrazovanje, Down syndrome Educational International, priručnik grafički pripremljen u UK, štampan u RH uz financijsku potporu MOBMS i HEPa (2011) u 3700 primjeraka (dva tiskanja),

- prijevod na hrvatski jezik priručnika „Razvoj govora i jezika kod djece s Down sindromom (5-11 godina)“(2010) iz edicije Govor i jezik, Down syndrome Educational International, priručnik grafički pripremljen u UK, štampan u RH uz financijsku potporu MZSS u 1000 primjeraka, i ostalo ga je još samo 15 komada te će se ići u novo štampanje

- prijevod na hrvatski jezik priručnika "Pristup nastavnom planu - strategija u prilagođavanju nastavnog plana učenicima s DSom" iz edicije Obrazovanja, tiskano u potporu MZOS (2010).

- prijevod na hrvatski jezik priručnika „Čitanje i pisanje kod djece s Down sindromom (5-11 godina)“(2011) iz edicije Čitanje i pisanje, Down syndrome Educational International, priručnik grafički pripremljen u UK, štampan u RH uz financijsku potporu MOBMS u 2000 primjeraka (2011.)

- prijevod na hrvatski jezik priručnika „Razvoj numeričkih sposobnosti kod tinejdžera s Down sindromom (11-16 godina)“(2011) iz edicije Matematika, Down syndrome Educational International, priručnik grafički pripremljen u UK, štampan u RH uz financijsku potporu MZSS u 2000 primjeraka

- prijevod na hrvatski jezik priručnika „Razvoj pamćenja kod osoba s Down sindromom“ u 2000 komada uz financijsku potporu MZSS (2011/2012).    

- DVD „Djeca ljubavi“, (2009) dokumentarni film o integraciji djece s DSom koji je reproduciran u 3000 komada sredstvima MZOS (preostalo samo još 100 komada).

U tijeku je pripreme za obradu još jednog naslova "Razvoj društvenih vještina kod osoba s Down sindromom-Pregled". Sredstva još nisu osigurana za stručnu receziju, grafičku obradu i štampanje.

Prijevode za četiri priručnika su vodile članice udruge SOROPTIMIST, a za tri priručnika roditelji i prijatejica djece s DSom.

Intenzivno radimo s roditeljima, udrugama, školama, MIN ZOS i lokalnim uredima za obrazovanje poradi uključivanja djece s Down sindromom u redovne škole uz pomoćnika u nastavi.

Dosta se radi i na prikupljanju sredstava za pomoćnika u nastavi jer sve lokalne samouprave još nisu predvidjele potrebna sredstva u svojim proračunima.

HZDS vrlo usko surađuje s udrugama PUŽ, OKO i IDEM, s kojima intenzivno radi na poticanju promjena i rješavanju problema uključivanja djece s teškoćama u razvoju u predškolske i školske programe.

Additional information