EU projekt B4 - BREAKING BARRIERS AND BUILDING BRIDGES

Hrvatska zajednica za Down sindrom sudjeluje u Erasmus+ projektu "Rušenje barijera i gradnja mostova(B4), jačanje aktivnih građanskih kompetencija i vještina građanskog angažmana meši mladima s intelektulanim teškoćama" (Breaking barriers and buliding bridges (B4), stregngthening active citizenship  competences and civic engagement skills amoung young  adults with intelectaul disabilities. 

Projekt B4 temelji se na osnovnom principu koji podrazumijeva da su sveosobe imaju prava, posebice prava na aktivno sudjelovanje u temama koje se tiču svih nas. Ipak, socijalna inkluzija i potpuna participacija osoba s intelektualnim teškoćama još uvijek nisu stvarnost, već izazov. Oni su trenutno ‘primatelji pomoći’, ali moraju postati aktivni doprinositelji zajedničkom dobru, nudeći svoja iskustva, razmišljanja i svoje glasove. Davanje glasa grupi građana koja je povijesno ušutkavana može promijeniti smjer povijesti i omogućiti participaciju svih osoba bez obzira na bilo kakve razlike među njima. Dakle, globalno građanstvo i građanska uključenost mladih osoba s intelektualnim teškoćama mora postati europski imperativ.

Tijekom dvogodišnjeg (2020-2022) B4 projekta partneri će zajedno raditi na svim fazama projekta kako bi postigli projektne ciljeve. Izradit ćemo materijale i dijeliti primjere dobre prakse te izvore o globalnom građanstvu i građanskom uključivanju mladih osoba s intelektualnim teškoćama. Nadalje, kroz aktivnosti treninga i učenja educirat će se trenere o sadržajima i metodama za nadolazeće radionice mladih osoba s intelektualnim teškoćama.

 

Više informacija o projektu na web stranici projekta  https://www.totalinclusion.org/

Additional information