Udruga

Definicija

Sindrom Down pogađa sve rasne skupine i može se javiti u bilo kojoj obitelji, bez obzira na zdravlje roditelja, ekonomsku situaciju ili način života. Ovaj kromosomski poremećaj sprečava normalan fizički i mentalni razvoj osobe no osobe sa sindromom Down svakodnevno pokušavaju postići iste one ciljeve kao i svaka druga osoba, žele ispuniti sami sebe, ponositi se svojim postignućima, uključiti se u aktivnosti zajednice i dostići svoj puni potencijal.

Misija

Hrvatska zajednica za Down sindrom organizira i povezuje djelovanje udruga za sindrom Down na području Republike Hrvatske i promovira integraciju, jednakost i pravo izbora za osobe sa sindromom Down kroz:

 • unaprjeđivanje medicinske i socijalne zaštite
 • unaprjeđivanja obrazovanja
 • unaprjeđivanje procesa integracije u društvenu zajednicu
 • unaprjeđivanje procesa zapošljavanja osoba sa sindromom Down

Tko smo mi

Hrvatsku zajednicu za Down sindrom osnovale su udruge:

 • Udruga za sindrom Down - Zagreb
 • Udruga 21 za sindrom Down - Split
 • Udruga za sindrom Down Međimurske županije
 • Udruga za sindrom Down - Rijeka 21

U međuvremenu su nam se pridružile udruge:

 • Udruga za Down sindrom Zadarske županije
 • Udruga za Down sindrom Osječko-baranjske županije
 • Udruga za Down sindrom Duboravčko-neretvanske županije
 • Udruga za Down sindrom Virovitičko-podravske županije

Additional information