Zdavstveno praćenje osobe sa sindromom Down

0-1 mjesec

Područje

Tko?

Što?

GENETIKA

Genetički lab/genetičar

Kariogram, savjetovanje

KARDIOLOGIJA

Kardiolog

UZV srca, EKG

ORL/sluh

ORL/sluh

ABR/OAE

OFTALMOLOŠKI

Oftalmolog (rodilište)

Crveni refleks

PREHRANA

Rodilište, patronaža, pedijatar

Podrška dojenju, savjet

LOKOMOTORNI SUSTAV

 

Baby handling

PSIHOLOŠKA PODRŠKA RODITELJIMA

Okolina, rodbina, prijatelji, udruga

 

 

1-12 mjeseci

Područje

Tko?

Što?

NEUROLOŠKI

neuropedijatar

Pregled, EEG,

UZV MOZGA, konzultacija o cijepljenju...

ORL/sluh

ORL/audiolog

Dalje monitoriranje sluha (ABR sa tri mjeseca), ORL pregled

OFTALMOLOŠKI

oftalmolog

Pregled (6 mj., 12 mj.)

ENDOKRINOLOŠKI

endokrinolog

TSH, T4(sa 6 mj.i 12 mj.)

GASTROINT. SUSTAV

PREHRANA

Gastroenterolog

Nadl.pedijatar

Pregled, savjetovanje o prehrani i tjelesnom

napredovanju (TT,TV)

LOKOMOTORNI SUSTAV

ortoped

Pregled, UZV kukova

 

fizijatar

Pregled, fiz.terapija

Praćenje razvoja motorike

RAZVOJNO

Defektolog, logoped,

radni terapeut, fizioterapeut...

RANA INTERVENCIJA

 

1-12 godina

Područje

Tko?

Što?

ORL/sluh

ORL,audiolog

Audiogram/timpanogram 1x godišnje

OFTALMOLOŠKI

Oftalmolog

Pregled sa 2 godine, od 4.godine 1x godišnje

ENDOKRINOLOŠKI

Endokrinolog

TSH,T4 - 1x godišnje

LOKOMOTORNI SUSTAV

Ortoped

Fizijatar

Pregled na AAI sa tri godine-kontinuirani nadzor

RAZVOJNO

Defektolog, logoped

radni terapeut,fizioterapeut, psiholog

Kontinuirano, vrtić, škola

STOMATOLOŠKI

Stomatolog

Savjetovanje o higijenskim mjerama, privikavanje,

stomatološka preventiva,

od druge godine svakih 6 mj.

GASTROINT. SUSTAV

PREHRANA

Gastroenterolog

Nadležni

pedijatar

Eventualno screening na celijakiju u dobi od 2-3 god.

Nadzor TT/TV

 

12-18 godina

Područje

Tko?

Što?

ORL/sluh

ORL,audiolog

Audiogram/timpanogram 1x godišnje

OFTALMOLOŠKI

Oftalmolog

1x godišnje

ENDOKRINOLOŠKI

Endokrinolog

TSH,T4 - 1x godišnje

+ antitireoidna PT

LOKOMOTORNI SUSTAV

Ortoped / neurolog

Pregled na AAI-  kontinuirani nadzor

KARDIOLOŠKI

Kardiolog

Pregled,UZV,EKG - pitanje valvularnih grešaka

SPOLNOST

 

savjetovanje

RAZVOJNO

Defektolog, logoped

radni terapeut,fizioterapeut, psiholog

Kontinuirano,školovanje,

Planiranje,integracija..

STOMATOLOŠKI

Stomatolog

Pregled svakih 6 mjeseci

GASTROINT. SUSTAV

PREHRANA

Gastroenterolog

Nadležni

pedijatar

TT/TV, BMI

 

Odrasli > 18 god.

Područje

Tko?

Što?

ORL/sluh

ORL,audiolog

Audiogram/timpanogram 1x godišnje

OFTALMOLOŠKI

Oftalmolog

1x godišnje

ENDOKRINOLOŠKI

Endokrinolog

TSH,T4 - 1x godišnje

+ antitireoidna PT

LOKOMOTORNI SUSTAV

Ortoped / neurolog

Pregled na AAI-  kontinuirani nadzor

KARDIOLOŠKI

Kardiolog

Pregled,UZV,EKG - pitanje valvularnih grešaka

SPOLNOST

 

savjetovanje

RAZVOJNO

Defektolog, logoped

radni terapeut,fizioterapeut, psiholog

Kontinuirano,školovanje,

Planiranje,integracija..

STOMATOLOŠKI

Stomatolog

Pregled svakih 6 mjeseci

GASTROINT. SUSTAV

PREHRANA

Gastroenterolog

Nadležni

pedijatar

TT/TV, BMI

 

Djeca/osobe sa sindromom Down imaju pravo na redovitu i kvalitetnu zdravstvenu skrb, u obujmu i mjeri kao i ostali članovi društva.

Zdravstvena skrb o osobama s DS-om treba biti kontinuirana i uključivati multidisciplinarni pristup kao i puno učešće same osobe sa sindromom Down te obitelji.

Zdravstvenu zaštitu osoba sa sindromom Down treba stalno unaprijeđivati sukladno novim spoznajama.

U zdravstvenoj brizi za osobe sa sindromom Down treba znati i vidjeti posebnosti, no treba vidjeti i IZA sindroma Down - treba gledati OSOBU u svoj njenoj cjelovitosti.

 

Pripremila:

Irena Tomić-Vrbić , dr.med.

majka dječaka sa sindromom Down

Additional information