Valueable mreža nastavlja svoj put - HZDS partner

Ne završavaju sve dobre stvari: Valueable mreža nastavlja svoj put - HZDS partner

Inkluzija počinje na radnom mjestu! Zahvaljujući Valueableu, u proteklih 10 godina posao je dobilo 328 radnika i pripravnika s intelektualnim teškoćama. A ovo je tek početak.

27. veljače 2024: datum završetka “ValueS”, četvrtog po redu projekta mreže Valueable, kojeg je  koordinirala udruga iz Italije, Associazione Italiana Persone Down (AIPD), a dobre prakse su financirane kroz Erasmus+ programe Europske komisije od 2014. godine.

Cilj? Jednostavno: smanjenje visoke stope nezaposlenosti osoba s intelektualnim teškoćama (ID) u Europi poticanjem i podržavanjem uključivanja u ugostiteljski sektor. Mreža Valueable obuhvaća 8 europskih zemalja i ima 130 članova u Italiji, Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj, Portugalu, Španjolskoj, Turskoj i Hrvatskoj. Od početka je cilj bio poboljšati pristup edukaciji i mogućnostima zapošljavanja u ugostiteljskom sektoru kroz članove mreže Valueable. Istodobno, inicijativa ima za cilj povećati inkluzivni kapacitet pružatelja strukovnog obrazovanja i tvrtki u ugostiteljskom sektoru.

10-godišnja evidencija Valueablea je bogata:

Uključeno 170 ugostiteljskih tvrtki (trenutno ima 130 aktivnih članova), u 8 europskih zemalja, kroz registrirani zaštitni znak „Valueable – mogućnosti”;

32 akreditirane agencije za obuku;

6 lanaca hotela i restorana koji su potpisali protokole o suradnji s Valueableom;

328 pripravnika/radnika s intelektualnim teškoćama uključeno je u zapošljavanje;

50 mladih ljudi koji su sudjelovali u 3-tjednoj praksi u hotelskoj mreži Valueable u zemlji koja nije njihova.

Nadalje, kroz Valueable razvijeni su mnogi alati za olakšavanje procesa uključivanja:

 • Aplikacija "On my own" za olakšavanje autonomije na poslu osobama s intelektualnim teškoćama;
 • Dva online tečaja za osobe s intelektualnim teškoćama koje rade u ugostiteljstvu;
 • Video poduke usmjerene kolegama za pravilan odnos prema radnicima s intelektualnim teškoćama;
 • Internetski tečaj e-učenja na daljinu za voditelje ugostiteljskog poslovanja.

Komunikacija mreža osigurana je putem web stranice, prisutnosti na društvenim mrežama i pojavljivanjima na javnim događanjima, na primjer nedavno na Svjetskom sajmu turizma - ITB Berlin 6. ožujka 2024. Vrijedna mreža Valueable navedena je kao "Primjer inkluzivne izvrsnosti" na Europskom tjednu strukovnih vještina, pod pokroviteljstvom Europske komisije (2020.) i kao "Primjer dobre prakse" na tehničkom seminaru Međunarodne organizacije rada (ILO) "Dostojanstven rad za osobe s invaliditetom u turističkom sektoru" (2020.). ). Valueable mreža je također odabrana kao "Europska dobra praksa" od strane Europske udruge osoba sa sindromom Down (EDSA - European Down Syndrome Association) za predstavljanje u Ujedinjenim narodima na Svjetskom danu sindroma Down (2018.). Povrh toga, Valueable je nagrađen brojnim međunarodnim priznanjima. Tako je Valueable mreža predstavljena u "Europskom vodiču dobrih praksi s razumnim prilagodbama" Europske komisije (2020.) i dobila je posebnu nagradu kao europska web mreža (.eu).

Na posljednjem sastanku ValueS projekta održanom u Portu u siječnju 2024. godine partnerske organizacije (8 udruga osoba s intelektualnim teškoćama, 3 hotelska lanca, Sveučilište LUMSA i koordinacija AIPD-a kao pokretačkog tijela i nositelja „Valueable-handing prilike) “ trgovačka marka registrirana 2018.), potvrdili su svoju odluku da će i sljedećih godina nastaviti promicati radnu inkluziju osoba s intelektualnim teškoćama u ugostiteljskom sektoru. Ovu obvezu prihvatili su sljedeći partneri Valueable mreže:

Associazione Italiana Persone Down onlus (Italija)

Associacao Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 (Portugal)

Down España (Španjolska)

Down Alapitvany (Mađarska)

Hamburger Arbeitassistenz (Njemačka)

Down Sendromu Dernegi (Turska)

Hrvatska zajednica za down sindrom (Hrvatska)

Axis Hoteis & Golfe (Portugal)

Melià Italia srl (Italija)

Libera Università Maria SS. Assunta (Italija)

Associazione Italiana Confindustria Alberghi (Italija)

European Hotel Managers Association (Italija)

European Down Syndrome Association (sjedište u Belgiji)

Ostanite povezani i informirani putem naših kanala kako biste bili u tijeku s širenjem i razvojem Valueble mreže

Network: Instagram Facebook LinkedIn

Website: www.valueablenetwork.eu Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


****

Not all good things come to an end: Valueable Network continues

 

Inclusion starts in the workplace! Thanks to Valueable, 328 workers and trainees with intellectual disabilities have had job placements in the past 10 years. And this is just the beginning.

February 27th 2024: the end-date of “ValueS”, the fourth consecutive project of the Valueable network, coordinated by Associazione Italiana Persone Down and a good practice funded through the European Commission Erasmus+ Programme since 2014. 

The goal? Simple: lowering the high unemployment rate of people with intellectual disabilities (ID) in Europe by fostering and supporting job inclusion in the hospitality sector. The Valueable network spans 8 European countries and has 130 members in Italy, Austria, Germany, Hungary, Portugal, Spain, Turkey and Croatia. From the beginning, the aim was to improve access to training and employment opportunities in the hospitality sector through the members of the Valueable network. At the same time, the initiative aims to increase the inclusive capacity of vocational training providers and companies in the hospitality sector. 

Valueable’s 10-year track record is rich:

 • 170 hospitality companies involved (currently, there are 130 active members), in 8 European countries, through the registered trademark "Valueable - Handing opportunities”;
 • 32 accredited training agencies;
 • 6 hotel or restaurant chains that have signed protocols of collaboration with Valueable;
 • 328 trainees/workers with intellectual disabilities included in employment opportunities; 
 • 50 young people who partook in 3-week long internships at a Valueable network hotel in a country other than their own.

Furthermore, through Valueable many tools to facilitate inclusion processes have been developed:

 • The app" On my own" to facilitate autonomy at work for people with intellectual disabilities;
 • Two online training courses for people with intellectual disabilities working in the hospitality industry;
 • Video tutorials directed to colleagues for proper relations with workers with intellectual disabilities;
 • An online distance e-learning course for hospitality business managers.

Communication of the network and brand is ensured through the website, social media presence and interventions at public events, for example most recently at the World Tourism Fair - ITB Berlin on March 6th  2024. Valueable Network has been listed as an "Example of Inclusive Excellence" at the European Vocational Skills Week, sponsored by the European Commission (2020) and as an "Example of Good Practice" at the International Labor Organization's (ILO) technical seminar "Decent Work for Persons with Disabilities in the Tourism Sector'' (2020). The network was also selected as a "European Good Practice" by the European Down Syndrome Association for presentation to the United Nations on World Down Syndrome Day (2018). On top of this, Valueable has been awarded numerous international recognitions. Namely, it is featured in the European Commission’s "European Guide of Promising Practices on Reasonable Accommodations'' (2020) and received the Special Award as a European website (.eu).

At the last meeting of the ValueS project held in Porto in January 2024, the partner organisations (8 associations of people with intellectual disabilities, 3 hotel chains, LUMSA University and coordinated by AIPD as the initiating body and holder of the "Valueable-handing opportunities" trademark registered in 2018), affirmed their decision to continue promoting the labour inclusion of people with intellectual disabilities in the hospitality sector for the coming years. This commitment has been made between the following Valueable Partners: 

 1. Associazione Italiana Persone Down onlus (IT).
 2. Associacao Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 (PT)
 3. Down España. (ES)
 4. Down Alapitvany (HU)
 5. Hamburger Arbeitassistenz (DE)
 6. Down Sendromu Dernegi (TR)
 7. Hrvatska zajednica za down sindrom (HR)
 8. Axis Hoteis & Golfe (PT)
 9. Melià Italia srl (IT)
 10. Libera Università Maria SS. Assunta (IT)
 11. Associazione Italiana Confindustria Alberghi (IT)
 12. European Hotel Managers Association (IT)
 13. European Down Syndrome Association 

Stay connected and updated via our channels to keep up with the expansion and evolution of our Network: Instagram Facebook LinkedIn

Website: www.valueablenetwork.eu Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Učimo tu tešku matematiku - subota 16.03.2024. Zagreb

Učimo tu tešku matematiku - subota 16.03.2024. Zagreb

U mjesecu ožujku kada obilježavamo Svjetski dan osoba sa sindromom Down  (21.03.2024.) održat će se edukacija „Učimo tu tešku matematiku“ u organizaciji Hrvatske zajednice za Down sindrom i Udruge za sindrom Down Zagreb u prostoru MO Staro Trnje, Trnjanska cesta 128, Zagreb, dana 16.03.2024. (subota) od 11.45h-17.00h

Predavačimr.sc. Dinka Vuković, dipl. ing. (predsjednica Hrvatske zajednice za Down sindrom i European Down Syndrome Association), Matea Visković, mag. rehab. educ. (Hrvatska zajednica za Down sindrom i Udruga za sindrom Down-Zagreb), Ivana Radenović, mag. rehab. educ. (Hrvatske zajednice za Down sindrom i Udruga za sindrom Down-Zagreb)

Plan edukacije:
11.45-12.00 Dolazak sudionika
12.00-12.30 Uvod
- Sindrom Down
- Matematika je teška
12.30-14.15 Koraci u učenju matematike
14.15-14.30 Pauza
14.30-15.15 Matematika – obrada gradiva po razredima osnovne i srednje strukovne škole
15.15 -16.00 Učenje matematike uz aplikaciju ICT-AAC aplikacije
16.00-17.00 Korištenje edukativnih materijala 

Edukacija je namijenjena roditeljima djece sa sindromom Down, roditeljima djece s drugim teškoćama kao i roditeljima djece uredna razvoja i onima koji traže kako bi njihovo dijete moglo svladati tu tešku matematiku.

Na edukaciju pozivamo učitelje, profesore, pomoćnike u nastavi, rehabilitatore, logopede i radne terapeute. 

Edukacija je besplatna.

Broj mjesta je ograničen na 70 sudionika u prostoru MO Staro Trnje. 

HZDS će osigurati i prijenos preko Facebook stranice https://www.facebook.com/HRZajednicaDownSindrom i

preko zoom platforme:
https://us02web.zoom.us/j/84464564784?pwd=RlVLdTA3TU1pY1h6OVlMcDBWKzRQdz09
Meeting ID: 844 6456 4784
Passcode: 730896

Registracija će bit otvorena do 16.03.2024. do 10.00h
Link za registraciju: https://forms.gle/c4YZSQpc1Ddf7rN9A

 

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) i Hrvatska zajednica za Down sindrom potpisale su sporazum o suradnji

Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska zajednica za Down sindrom svečano su dana 01.02.2024. potpisale sporazum o suradnji s ciljem poticanja zapošljavanja osoba sa sindromom Down. Ovaj važan korak ima za cilj podići svijest poslodavaca i šire društvene zajednice o potrebama i mogućnostima osoba sa sindromom Down te promicanje programa inkluzije u radnom okruženju.

Sporazum predstavlja predanost obiju strana u stvaranju poticajne okoline koja potiče ravnopravnost i pruža jednake mogućnosti za sve. Kroz suradnju s Hrvatskom zajednicom za Down sindrom, Hrvatska udruga poslodavaca želi postati pokretač promjena u društvu, potičući integraciju osoba sa sindromom Down u radne zajednice diljem zemlje.

„U Republici Hrvatskoj trenutno 11 osoba s Down sindromom ima zaključen ugovor o radu, dok potrebu za zapošljavanjem trenutno iskazuje 20 do 30 osoba odgovarajućih kvalifikacija. Više od 70% trenutno zaposlenih osoba sa sindromom Down je zaposleno u privatnom sektoru, stoga ističemo potrebu za poticanjem većeg u javnom sektoru“, zaključila je mr.sc. Dinka Vuković, dipl. ing., predsjednica Hrvatske zajednice za Down sindrom.

Ovim sporazumom, obje strane se obvezuju na zajedničko promicanje svijesti o važnosti inkluzivnog zapošljavanja putem različitih inicijativa, edukacija i događanja. Plan je podržati programe obuke poslodavaca kako bi stvorili poticajno okruženje za rad, prilagođeno potrebama osoba sa sindromom Down.

„Hrvatska udruga poslodavaca će kroz ovu suradnju zastupati zajedničke interese poglavito usmjerene na izradu kvalitetnijeg zakonodavnog okvira koji bi poticao i olakšao zapošljavanje osoba sa sindromom Down. Vjerujemo kako će ova suradnja rezultirati stvaranjem održivih modela inkluzivnog zapošljavanja te će pridonijeti izgradnji društva koje cijeni različitosti i pruža prilike svim svojim građanima“, istaknula je Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.

Diseminacijski događaj - Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu - Europska mreža za uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama

Hrvatska zajednica za Down sindrom (HZDS) organizira diseminacijski događaj u okviru projekta “Europska mreža Valueable za uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na tržište rada” s temom “Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu”
Petak, 13.10.2023.
Online susret
Trajanje: 13.00 h - 14.00 h
Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/5704554298
Meeting ID: 570 455 4298
Program:
1. Uvod
2. Upoznavanje s online tečajem “Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu”
3. Međunarodna razmjena
4. Podrška zapošljavanju
Europska mreža Valueable za uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na tržište rada osnovana je u prosincu 2016. godine.
Mreža Valueable prisutna je u 6 europskih zemalja (Portugal, Španjolska, Italija, Njemačka, Mađarska, Turska) i uključuje više od 100 članova poslodavaca u ugostiteljstvu.
Realizacijom projekta u Republici Hrvatskoj uključit će se još bar dva poslodavca u ugostiteljstvu u mrežu.
Kroz mrežu se poduzimaju nediskriminirajuće i uključujuće aktivnosti, dobiva se potpora stručnih organizacija za uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u posao, a njihov se angažman popularizira posebnim komunikacijskim aktivnostima međunarodnog Odbora mreže.
Registracija: https://forms.gle/rHaygzyzUzsnWcLE6
Napomena: Podaci se prikupljaju poradi zahtjeva na projektu i bit će korišteni samo za potrebe izvještavanja o realizaciji projekta.

Additional information